Forretningsområder

Vejle Administration A/S blev etableret i 1996 og har en stor ekspertise og kompetence gennem mange års erfaring indenfor administration og finansiering af pantebreve og gældsbreve.

Vi administrerer idag over 5.000 emner, både pantebreve, gældsbreve samt andre typer fordringer, fordelt på 20 små og store selskaber. Vi har endvidere erfaring i køb/salg og administration af svenske pantebreve.

Vi ligger vægt på en hurtig og smidig sagsbehandling, således at vi finder den bedst mulige løsning i den aktuelle situation.

Vejle Administration A/S er et helt uafhængigt og selvstændigt administrations/finanseringsselskab. Vi har en bred vifte af attraktive produkter som sikrer en stor konkurrencedygtighed.

Prismæssigt kan vi bryste os med i mange tilfælde, at kunne tilbyde administration af Deres pantebreve/gældsbreve til langt under den pris, der betales i pengeinstitutterne uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Professionel håndtering

Vi har over 30 års erfaring og holder os ajour med nyeste lovgivninger og trends på området

GDPR-certificeret

Vi overholder højeste standard indenfor GDPR, beskytter både dig og dine kunder

Nyeste teknologi

Vi benytter nyeste teknologi, bl.a. bruger vi cloud-teknologi til opkrævning

Kontakt os nu

Vi tilbyder

Terminsopkrævninger

Opkrævningen sker ved anvendelse af Nets/girokort/e-mail

Daglig/Ugentligte opdateringer

Dagligt/månedligt/- eller efter individuelt behov

Statstidende

Vi modtager information om tvangsauktioner, konkurser og dødsboer direkte fra statstidende.

Tinglysning

Omprioritering, respektpåtegninger, bo/tvangsauktionsopgørelser. Foretager de nødvendige tinglysninger.

Omlæg/forhandling med pengeinstitut

Omprioritering, respektpåtegninger, bo/tvangsauktionsopgørelser.

Bogføring & Revision

Bogføring i nyeste regnskabsystemer (Dynamic 365) og koordination med revision

IT

Opkrævningsdelen på IT siden foregår via Panteos- systemet.

Panteos indgår som en del af Triforks produktsortiment, og er et af de mest gennemtestede systemer.

Systemet har en stor fleksbilitet og kan tilrettes de enkelte kunders ønsker. Som administrator for en del små og mellemstore virksomheder er fleksibiliteten, en stor styrke ved systemet.

Outputtet fra systemet kan indstilles til både udskrift på papir, på en pdf fil eller via en direkte integration til f.eks. et regnskabssystem.

Outputtet kan blive fremsendt, dagligt, månedligt eller efter individuelt behov.

Systemet er hosted, og Triforks datasikkerhed hører til en af landets bedste.

Panteos systemet foretager selv indberetning til SKAT.

 

 

Pantebreve & Gældsbreve

Køb af pantebreve og gældsbreve - enkelte/porteføljer

Vi er købere af både pantebreve og gældsbreve, med en fast eller variabel rente.

 

 

Pantebreve:

Ved køb af pantebreve lægges bl.a. vægt på disse parametre:

Rådighedsbeløbet.

Beliggenhed.

Er debitor registreret i RKI.

Summarisk kreditvurdering.

Vort køb af pantebreve kan ske i forbindelse med et ejendomskøb eller ved overtagelse af et bestående pantebrev. Pristilbud afgives på grundlag af en samlet vurdering af boniteten, da der i sagens natur vil være varierende bonitet blandt debitorerne.

 

 

Gældsbreve:

Ved køb af gældsbreve lægges bl.a. vægt på disse parametre:

Rådighedsbeløbet.

Beliggenhed.

Er debitor registreret i RKI.

Summarisk kreditvurdering.

Køb af gældsbreve kan ske i forbindelse med nye udlån eller ved overtagelse af et bestående gældsbrev. Pristilbuddet vil ligesom med pantebreve være afgivet individuelt, afhængig af debitors bonitet.

 

Vi kan tilbyde en total administration af deres gældsbreve/pantebrevets portefølje, eller blot dele af administrationen

3000+

Opkrævninger

2000+

Pantebreve & Gældsbreve

20+

SELSKABER

30+

ÅRS ERFARING